Wij veranderen de huidige manier van bouwen

Langzaamaan gaan we steeds beter beseffen hoe kwetsbaar onze aarde is. Grondstoffen worden schaarser en door grootschalige uitstoot van broeikasgassen warmt de aarde verder op. Hierdoor komen onze ecosystemen in bedreiging. Bovendien geeft de huidige bouwwereld op dit moment geen goed antwoord op de behoefte van onze maatschappij. Zo bouwen we nog altijd met beton en steen, terwijl juist circulariteit en het verminderen van het energieverbruik maatschappelijke behoeften zijn. Tijd dus voor verandering!

Forest Living zet slimme technologieën, nieuwe producten en werkwijzen in om de productiviteit en het rendement van woningen te verhogen. Dit zorgt voor betaalbaarheid, nieuwe businessmodellen en mogelijkheden. Door woningen modulair te bouwen en te ‘LEGOliseren’ ontstaan er vele nieuwe opties, verlagen wij de CO2-uitstoot en bieden wij betaalbare woningen.

Momenteel zitten wij nog in de ontwikkelfase en bouwen wij aan onze productiemogelijkheden.


Drie kernactiviteiten

Sinds de industriële revolutie is de bouw nauwelijks veranderd, terwijl de maatschappij dat wel heeft gedaan. Ondanks de vraag vanuit de markt naar een nieuwe manier van bouwen, is het de bouwsector nog niet gelukt om aan deze vraag te voldoen. Betaalbare woningen worden steeds schaarser en nieuwe woningen worden jaarlijks te weinig opgeleverd. Forest is gestart om de bedrijfskolom in de bouw te verkorten en om op een integrale wijze klantspecifieke, energie neutrale woningen te standaardiseren, produceren en automatiseren. Om dat te realiseren richten wij ons op drie kernactiviteiten: ontwerpen, produceren en monteren.


Ultieme woonbeleving

Forest woningen gaan energie leveren in plaats van verbruiken. Een Forest woning wordt gebouwd vanuit een nieuw, modulair woningbouwconcept waarbij met een constructief isolerend bouwelement met slimme integraties (zoals kabelgoten, elektriciteits- en waterleidingen) een complete woning in een aantal da geproduceerd kan worden. Naast de unieke, snelle bouwmethode draagt deze woning bij aan een positieve impact op het milieu en de energietransitie, waarbij compleet wordt overgegaan naar hernieuwbare energie en de CO2-uitstoot wordt teruggedrongen. Zo creëren wij de optimale woonbeleving voor onze klant die tegelijkertijd houdbaar, schaalbaar, betaalbaar en aanpasbaar is.

Circulair

Bij de ontwikkeling van een Forest-woning staat onze eigen Forest: moeder aarde, centraal. Daarom maken wij enkel gebruik van materialen die binnen de circulaire economie inzetbaar zijn. Onze modules worden zo ontworpen, dat deze aan het eind van de gebruiksfase makkelijk demontabel zijn. Hierbij streven wij naar een zo laag mogelijk kwaliteitsverlies. Dit heeft als voordeel dat een Forest-woning flexibel is voor jouw toekomstige woonwensen. Uitbreiding van de Forest-woning en hergebruik van de modules is geen probleem.  Wandelementen van Forest zijn levensloopbestendig. Zijn bij de uitbreiding of aanpassing van jouw woning bepaalde modules overbodig? Onze modules zijn voor >90% recyclebaar.

Onze partners

Forest Living

Wij zijn een maatschappelijke duurzaam georiënteerde organisatie met een winstoogmerk, gebaseerd op waarde. Om in gezamenlijkheid aan een exponentiële organisatie te bouwen, zijn ambassadeurschap en medeparticipatie belangrijke factoren voor onze woonbeleving van morgen. Om dit te kunnen borgen laten wij een eenieder die hier interesse in heeft (selectie) mee investeren door middel van ons Forest waardesysteem. Binnen dit waardesysteem is impact het uitgangspunt om samen met onze investeerders, Foresters en onze klanten de wereld van morgen te bouwen op een energie- en CO2-neutrale wijze .

Heeft u vragen over ons bouwconcept, onze aanpak of werkwijze? Of wilt u samen met ons een bijdrage leveren aan een houdbare leefomgeving voor onze aarde, de planten, dieren én natuurlijk de mens? Neem dan gerust contact met ons op. Wij leggen u graag uit hoe u kunt bijdragen om samen de wereld van morgen te bouwen!